Aynoor.

Ən böyük hədəfimiz AYNOOR markasını dünya səviyyəsində tanıtmaqdır! Məqsədimizə ləzzətli və cazibədar qadınlarla birlikdə çatmağa çalışırıq.

Bülleten

Əlaqə

info@aynoorofficial.com +0125962579 Yapı Kredi Blokları C Blok

E-mail: info@aynoorofficial.com Telefon: +0125962579

Yukarı çık

1. Məsafədən satış müqaviləsi

Tərəflər
SATICI
SATICI Ad/Ünvanı : Aynur Əliyeva
SATICI’ nın Açıq Adresi : Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları küçəsi ev 9 ,mənzil 35, Bakı Azərbaycan
SATICI’ nın Telefonu : +0125962579
SATICI’ nın EMAİL Adresi : info@aynoorofficial.com
ALICI’ nın Geri qaytarmaq halında malı SATICI’ ya Göndərəcəyi Kargo Şirkəti: [ – ]
ALICI
ALICI’ nın Ad/Ünvanı :
ALICI’ nın Açıq Unvanı :
ALICI’ nın Telefonu :
ALICI’ ın EMAİL Adresi :

• MOVZU:
1. Bu müqavilənin mövzusu, ALICI’ nın SATICI’ ya aid www.aynoorofficial.com internet saytından elektron mühitdə sifarişini etdiyi satış məbləği göstərilən məhsulun/məhsulların satışı ve çatdırılması ilə əlaqəli olaraq İstehlakçıların Qorunması Haqqındakı Qanun ve Məsafəli Müqavilələri tətbiq etmə Əsas və Üsulları Haqqında İdarəetmə hökmleri uyğun olaraq tərəflərin haqq ve öhdəliklərinin qətiyyətidir.
1. ALICI; SATICI’ nın ad, ünvan, açıq unvan, telefon və digər giriş məlumatları, satışa qoyulan malların əsas xüsusiyyətləri, vergilər daxil olmaq üzrə satış qiyməti, ödəmə şəkli, çatdırılma şərtləri və xərcləməri vs. satışa qoyulan məhsul ilə əlaqəli bütün ilkin məlumatlar və “geri çəkilmə” haqqının istifadəsi və bu haqqın necə istifadəsi, şikayet və ərizələrini çatdırılmasının rəsmi səlahiyyətlilər vs. mövzusunda açıq, aydın və internet mühitinə uyğun şəkildə SATICI tərəfindən məlumatlandırıldığı, bu ilkin məlumatları elektron mühitdə təsdiq etdiyini və sonrasında məhsul sifarişi verdiyini iş bu müqavilə hökmlərincə qəbul və bəyan edər.
1. www.aynoorofficial.com saytında yer alan ilkin məlumatlandırma forması və ALICI tərəfindən verilən sifariş üzərində redaktə edilən/redaktə ediləcək faktura bu müqavilənin ayrılmaz parçalarıdır
• MÜQAVİLƏ MÖVZUSU MƏHSUL/ÖDƏMƏ/ÇATDIRILMA MƏLUMATLARI
• Elektron mühitdə alınan/alınacaq məhsul/məhsulların cinsi və növü, miqdarı, marka/modeli, satış qiyməti, ödəmə şəkli, məhsulu alacaq nəfərin çatdırılma unvanı, faktura məlumatlarının daxil edilməsi ALICI’ nın məsuliyyətində olub alınan məhsul və ya məhsulların kargo ilə çatdırılması barəsində məbləğ ALICI tərəfindən qarşılanacaqdır. Fakturalandırılacaq şəxs/təşkilat ilə müqaviləni edən şəxs/təşkilat eyni olmaq məcburiyyətindədir. ALICI tərəfindən daxil edilən bütün məlumatlar düzgün və əskiksiz olmalıdır. ALICI, bu məlumatların düzgün olmadığı və ya nöqsan olduğu vəziyyətlərdə zərərləri tamamilə qarşılamağı və bu vəziyətdən doğacaq hərcür məsuliyəti qəbul etməlidir.
• • SATICI, ALICI tərəfindən verilən məlumatlar həqiqətə uyğun gəlmədikdə, zəruri hesab etdikdə, sifarişin dayandırılması hüququnu özündə saxlayır. SATICININ sifarişdə bir problem aşkar etdiyi hallarda, ALICI ALICI tərəfindən verilən telefondan, e-poçtdan və poçt adreslərindən Alıcıya çata bilmirsə, sifarişin icrasını 7 iş günü ərzində dondurur. Alıcının, bu müddət ərzində SATICI ilə əlaqə qurması gözlənilir. Bu müddət ərzində Alıcıdan cavab alınmazsa, SATICI hər iki tərəfə ziyan vurmamaq üçün sifarişi ləğv edir.

• MÜQAVİLƏ TARİXİ VƏ MƏCBURİ SƏBƏBLƏR
• Müqavilə tarixi sifarişin ALICI tərəfindən verildiyi tarixdir.
• Müqaviləni imzalayarkən mövcud olmayan və ya nəzərdə tutulmayan, tərəflərin nəzarəti xaricində inkişaf edən, tərəflərdən birinin və ya hər ikisinin müqavilə ilə qoyulmuş öhdəlik və vəzifələrini yerinə yetirməsini və ya vaxtında yerinə yetirməsini, fors-major (təbii fəlakət, epidemiya) xəstəlik, müharibə, terrorizm, qiyam, qanunvericilik müddəalarının dəyişdirilməsi, ələ keçirilmə və ya tətil, lokavt, istehsal və rabitə müəssisələrində ciddi nasazlıqlar və s.). Fars-major halında baş verən tərəf qarşı tərəfi dərhal və yazılı şəkildə xəbərdar edəcəkdir.
• Fars-major vəziyyətin davam etməsi zamanı tərəflər hərəkətlərini yerinə yetirmədikləri üçün heç bir məsuliyyət daşımayacaqlar. Bu fors-major vəziyyət 15 gün davam edərsə, hər bir tərəf birtərəfli qaydada ləğv etmək hüququna sahib olacaqdır..

• SATICININ HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

• SATICI, istehlakçıların müdafiəsi haqqında saylı Qanunun və Fas-major hallar istisna olmaqla, Məsafəli Müqavilələr haqqında Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq müqaviləyə qoyulmuş öhdəlikləri qəbul edir və yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür..

• • 18 yaşına çatmamış şəxslər (on səkkiz) www.aynoorofficial.com saytında alış-veriş edə bilməzlər. SATICI, ALICI ya da ALICI-nın səlahiyyətli şəxsi tərəfindən müqavilədə göstərilən doğum tarixinin doğru olduğunu əsas götürəcəkdir. Bununla birlikdə, ALICI doğum tarixini səhv yazdığına görə SATICI heç bir şəkildə məsuliyyət daşımır

• SATICI sistem, dizayn və ya veb saytdakı qeyri-qanuni müdaxilələr səbəbindən yarana biləcək reklam və ya qiymət səhvlərindən məsuliyyət daşımır. Alıcı, sistem səhvlərinə görə SATICIDAN bir iddia edə bilməz.

• Alış-veriş www.aynoorofficial.com saytındakı Kredit Kartından (Visa, MasterCard və s.) İstifadə edilə bilər. Sifarişlərin işlənmə vaxtı sifarişin verildiyi an deyil, Kredit Kartı hesabından lazımlı yığımın edildiyi andır. Ödənişli göndərmə və ya poçt çeki kimi müştəri xidmətinə müraciət etmədən ödəmə üsulları qəbul edilmir.

• ALICI HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ:

• ALICI, müqavilədə qoyulan aktları məcburi səbəblər xaricində əskiksiz yerinə yetirməyi qəbul edər və öhdəliyinə götürər.

• ALICI, bu müqavilənin müddəalarını qəbul etdiyini qəbul etdiyini və öhdəliyi müqavilədə göstərilən ödəmə metoduna uyğun olaraq həyata keçirəcəyini qəbul edir.

Alıcıya SATICININ adı, vəzifəsi, tam ünvanı, telefonu və digər giriş məlumatları, satışa qoyulan malların əsas xüsusiyyətləri, satış qiymətləri, ödəmə üsulu, çatdırılma şərtləri və xərcləri daxil olmaqla məlumat verilir. Satışa çıxarılan mallar və “geri çəkilmə” hüququndan istifadə və bu hüquqdan necə istifadə ediləcəyi barədə bütün ilkin məlumatlar, şikayət və etirazlarını təqdim edə biləcəkləri rəsmi qurumlar və s. İnternet mühitinə uyğun olaraq aydın, anlaşıqlı şəkildə məlumat verildiyini və bu ilkin məlumatları elektron qaydada təsdiqlədiyini qəbul edir və bildirir.

• Alıcı əvvəlki məqalədən asılı olaraq sifariş / ödəmə / istifadə proseduru məlumatlarını, məhsul sifarişi və ödəmə şərtlərini, məhsuldan istifadə təlimatlarını, görülən tədbirləri və mümkün vəziyyətlərə qarşı edilən xəbərdarlıqları da daxil olmaqla oxuduğunu və məlumatlandırdığını bildirir və lazımi təsdiqini elektron qaydada verir.

• • Alıcı satın alınan məhsulu geri qaytarmaq istəsə, məhsulu və onun qablaşdırmasını heç bir halda zədələməməyi və geri qayıtdıqda orijinal fakturanı və çatdırılma qeydini qaytarmağı qəbul edir və öhdəsinə götürür.

• • ALICI, SATICININ yazılı razılığı olmadan bu müqavilədən irəli gələn hüquqlarını, öhdəliklərini və borclarını üçüncü şəxslərə və təşkilatlara ötürə və ya ödəyə bilməz.

• • ALICI, bu müqavilədən irəli gələn mübahisələr halında, SATICININ kitabları, sənədləri və qeydləri HMK-ya təqdim olunur. 193 mənasında qəti dəlillərin olacağını qəbul edir və götürür.

SİFARİŞ VƏ ÖDƏMƏ PROSEDURU:

Sifariş:

• • Alış-veriş səbətinə əlavə edilmiş məhsulların ƏDV daxil olmaqla TL məbləği (taksit əməliyyatlarında cəmi taksit məbləğləri) Alıcı tərəfindən təsdiqləndikdən sonra müvafiq bank kartının POS-u vasitəsilə işlənir. Bu səbəbdən sifarişlər göndərilmədən əvvəl Alıcıya bir sifariş təsdiq məktubu göndərilir. Sifariş təsdiq poçtu göndərilmədən heç bir göndərmə edilmir.
• • Kredit Kartı ilə əlaqədar yaranan hər hansı bir pozuntu və ya problem, müqavilədə göstərilən bir və ya daha çox telefon / faks / e-poçt marşrutundan istifadə edərək Alıcıya bildirilir. Lazım gələrsə, Alıcıdan bankla görüşməsi istənə bilər. Sifarişlərin işləmə müddəti, sifarişin verildiyi an deyil, Kredit Kartı hesabından lazımlı yığımın edildiyi andır.

İstisna; Əgər haqlı bir səbəbdən, müqaviləyə tabe olan məhsulun tədarük oluna bilməyəcəyi və / və ya stok problemi yaşandığı anlaşılsa, ALICI dərhal aydın və anlaşılan bir şəkildə məlumatlandırılır; Təsdiq edildiyi təqdirdə, eyni keyfiyyət və qiymətə bərabər başqa bir məhsul Alıcıya və ya ALICI-nın istəyi və seçiminə uyğun olaraq göndərilə bilər; Başqa bir yeni məhsul göndərilə bilər. Məhsulun anbarda olmasını və ya çatdırılma qarşısını alan digər vəziyyətin yox olacağını və / və ya sifarişin ləğv olunacağını gözləmək olar.

• Müqaviləyə tabe olan malların çatdırılması ilə bağlı öhdəliyin yerinə yetirilməsinin qeyri-mümkün olduğu hallarda, Alıcıya bu vəziyyət barədə məlumat verilir və ödənilən ümumi qiymət və borclu olan hər hansı bir sənəd, əgər varsa, ən geci 10 gün ərzində ona qaytarılır və müqavilə ləğv edilir. Belə bir vəziyyətdə Alıcının SATICIDAN əlavə maddi və mənəvi zərəri olmayacaqdır.

• SATICI, ALICI və / və ya üçüncü şəxslərə qarşı bu müqavilə ilə əlaqədar görülən işlərlə əlaqəli hər hansı dolayı ziyana görə məsuliyyət daşımır.

Ödəmə:

• Məhsulun çatdırılmasından sonra əlaqəli bank və ya maliyyə təşkilatı Alıcıya məxsus kredit kartının Alıcının təqsiri üzündən olmayan səlahiyyətli şəxslər tərəfindən ədalətsiz və ya qanunsuz istifadə edilməsi səbəbindən SATICIya məhsulun qiymətini ödəmirsə, ALICI 3 iş günü çəkəcəkdir SATICI-ya göndərmək məcburidir. Belə hallarda nəqliyyat xərcləri Alıcıya aiddir.

• • ALICI Kredit Kartı ilə ödəməyi seçərsə, ALICI müvafiq faiz dərəcələrini və borcun ödənilməməsi ilə əlaqədar məlumatları bankdan ayrı təsdiqləyəcək və faiz və borc faizləri ilə bağlı müddəalar, Bank və ALICI arasında mövcud qanunvericiliyin şərtlərinə uyğun olaraq “Kredit Kartı Müqaviləsi” çərçivəsində tətbiq ediləcəkdir. , bəyan edir və öhdəsinə götürür.

• SİFARİŞ VE ÖDƏMƏ PROSEDURU

Göndərmə:
• Sifariş təsdiq elektron poçtunun göndərilməsi ilə məhsul / məhsullar SATICININ razılaşdığı Yük Şirkətinə çatdırılır.

Çatdırılma:

• • Məhsul / məhsullar Alıcının ünvanına SATICININ razılaşdığı kuryerlə çatdırılacaqdır. Çatdırılma müddəti sifariş təsdiq elektron poçtunun göndərilməsindən və müqavilənin qurulmasından 3 iş günüdür. Bu müddət Alıcıya əvvəlcədən yazılı və ya davamlı məlumat daşıyıcısı ilə xəbərdar edilmək şərti ilə ən çox 10 iş günü uzadıla bilər.

• • Məhsullar Yük Şirkətlərinin ünvanını telefon bildirişi ilə çatdırmadığı bölgələrə göndərilir.

• Yük şirkətinin həftədə bir gün tədarük etdiyi bölgələrdə, göndərmə məlumatında səhv və çatışmazlıqlar olduğu təqdirdə, bəzi sosial hadisələr və təbii fəlakətlər göstərilən günü təxirə sala bilər. ALICI bu gecikmələrə görə SATICI-ya heç bir məsuliyyət yükləyə bilməz. Məhsul Alıcıdan başqa bir şəxsə / quruma çatdırılacağı təqdirdə, SATICI çatdırılma qəbul etməyən şəxsdən / təşkilatdan, göndərmə məlumatındakı səhvlərdən və / və ya Alıcının olmamasından yarana biləcək əlavə nəqliyyat xərclərinə görə SATICI məsuliyyət daşımır. Məhsul / məhsullar göstərilən günlərdə Alıcıya çatmadıqda; ALICI, çatdırılma problemlərini dərhal SATICI müştəri xidmətinə info@nanoksia.com adresini istifadə edərək bildirməlidir

• • Paket zədələnmişsə; ALICI zədələnmiş paketləri götürməməli və Yük Şirkətinin səlahiyyətlisinə hesabat verməlidir. Yük Şirkəti rəsmisi paketin zədələnmədiyi qənaətindədirsə; ALICI, paketin orada açılmasına və məhsulların zərərsiz çatdırıldığını yoxlamağa və vəziyyətin hesabatla müəyyənləşdirilməsini istəməyə haqqı var. Paket Alıcı tərəfindən alındıqdan sonra Yük Şirkətinin vəzifəsini yerinə yetirdiyi qəbul edilir. Paket qəbul edilmirsə və hesabat aparılırsa; Vəziyyət, Alıcı ilə birlikdə hesabatın qalan nüsxəsi ilə birlikdə ən qısa müddətdə SATICI Müştəri Xidmətinə bildirilməlidir.

MƏHSULUN QAYDASI VƏ ÇIXARILMA HÜQUQU ÜÇÜN PROSEDUR

• ALICI mal alandan sonra yeddi gün ərzində heç bir əsas olmadan və cərimə ödəmədən müqavilədən çəkilmək hüququna malikdir. 385 saylı Vergi Prosessual Qanununun Ümumi Təbliğinə əsasən; Qaytarma prosedurlarını həyata keçirə bilmək üçün ALICI SATICIN mallarla birlikdə çatdırılan 2 fakturasının altındakı qaytarma hissələrini tamamilə və düzgün şəkildə doldurmalı və bir nüsxəsini məhsulla birlikdə SATICI-ya imzalamalı və göndərməlidir; Digər nüsxəni də məsuliyyətində saxlamalıdır. Çıxarma hüququ malların Alıcıya çatdırıldığı gündən başlayır. Geri qaytarılan məhsulun və ya məhsulların qaytarılmasının dəyəri Alıcı tərəfindən ödənilir.

• ALICI geri çəkilmə hüququndan istifadə edirsə; SATICI məhsul ilə birlikdə geri çəkilmə bildirişini ehtiva edən hesab-faktura və ALICI-nı borclu qoyan hər hansı bir sənəd alındıqdan sonra 7 gün ərzində aldığı ümumi qiyməti Alıcıya heç bir ödənişsiz qaytaracaqdır.

• Təslim olunan malların dəyərindəki azalma və ya geri qayıtmağı qeyri-mümkün edən bir səbəb olması, geri çəkilmə hüququnun həyata keçirilməsinə mane olmur. Bununla birlikdə, dəyərin azalması və ya geri qayıtmağın qeyri-mümkünlüyü Alıcının günahından qaynaqlanırsa; ALICI SATICIya malın dəyəri və ya azalması üçün kompensasiya verəcəkdir.

• Ümumi qayıtma müddəti səhvən alınan hər məhsul üçün 7 gündür. Bu müddət ərzində açılan, istifadə edilmiş, məhv edilmiş və s. Məhsulların geri qaytarılması qəbul edilmir. Dönüşlər orijinal qablaşdırmada edilməlidir.

• Səhvən alınmış məhsulda və qablaşdırmasında; Hər hansı bir açılma, xarab olma, qırılma, məhv etmə, yırtılma, istifadə və digər halların aşkar edildiyi və məhsul Alıcıya təhvil verildiyi kimi Alıcıya qaytarıla bilmədiyi hallarda, məhsul geri qaytarılmayacaq və qiymət geri qaytarılmayacaq.

• Məhsulun qaytarılması üçün vəziyyət əvvəlcə SATICININ müştəri xidmətinə çatdırılmalıdır. Məhsulun geri qaytarılması barədə məlumat SATICI tərəfindən Alıcıya göndərilir. Bu iclasdan sonra məhsulun qaytarılması barədə məlumatı əks etdirən faktura Alıcının ünvanına çatdıran Yük Şirkəti vasitəsi ilə SATICI-ya çatdırılmalıdır. SATICI tərəfindən alınan qaytarılmış məhsul; Bu müqavilədə göstərilən şərtlər yerinə yetirildiyi təqdirdə, geri dönüş kimi qəbul edilir və geri qaytarma Alıcının Kredit Kartına / hesabına aparılır. Məhsul qaytarılana qədər heç bir geri ödəmə edilməyəcək. Kredit kartı geri ödəmələrinin Kredit Kartı hesablarındakı əks müddəti müvafiq bankın sərəncamındadır. Bu səbəbdən ALICI SATICIdan məsuliyyət daşımır.

• Kartla satın alınan mal və xidmətlərin geri qaytarılması halında, SATICI Alıcını Bank ilə bağladığı müqaviləyə uyğun olaraq nağd şəkildə ödəyə bilməz. Bir geri ödəmə əməliyyatı olduğu təqdirdə tacir, yəni SATICI, geri qaytarmağı müvafiq proqram vasitəsi ilə həyata keçirəcək və tacir, SATICI, Banka müvafiq məbləği nağd və ya hesaba ödəməli olduğu üçün Alıcı yuxarıda göstərilən prosedura uyğun olaraq nağd şəkildə ödənilə bilməz. Kredit kartına geri qaytarma, yuxarıdakı prosedura uyğun olaraq, ALICI banka bir dəfə məbləğ ödədikdən sonra Bank tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

1. ZƏMANƏT

• İstifadəyə dair təlimatlara uyğun olaraq istifadə olunan məhsullara aşağıda göstərilən şərtlər daxilində hər növ istehsal qüsurlarına qarşı 2 il zəmanət verilir. SATICININ zəmanət məsuliyyəti yalnız qanunla əhatə olunan istehlakçılar üçün etibarlıdır. Ticarət işi üçün müddəaları tətbiq ediləcəkdir.

1. MƏXFİLİK

Alıcı tərəfindən bu müqavilədə göstərilən məlumatlarla ödəniş etmək üçün SATICI’ya verdiyi məlumatlar SATICI tərəfindən üçüncü tərəflərlə paylaşılmayacaqdır. SATICI bu məlumatları yalnız inzibati / qanuni öhdəlik olduqda açıqlaya biləcəkdir. SATICI ondan tələb olunan məlumatları sənədləşdirilmiş tədqiqat qabiliyyəti olan hər hansı məhkəmə istintaqı daxilində saxlayırsa, müvafiq orqana təqdim edə bilər.

1. Kredit kartı məlumatları heç vaxt saxlanılmır, Kredit kartı məlumatları yalnız toplama prosesi zamanı müvafiq banklara etibarlı şəkildə ötürülmək üçün istifadə olunur və təmin edildikdən sonra sistemdən silinir.

1. Alıcıya aid elektron poçt ünvanı, poçt ünvanı və telefon kimi məlumatlar yalnız SATICI tərəfindən standart məhsul çatdırılması və məlumat prosedurları üçün istifadə olunur. Bəzi dövrlərdə təşviqat məlumatları, yeni məhsullar haqqında məlumat, promosyon məlumatları təsdiq olunduqdan sonra Alıcıya göndərilə bilər.

1. 1. Mübahisəyə dair səlahiyyətli məhkəmə

Bu müqavilənin həyata keçirilməsindən irəli gələn bir mübahisə vəziyyətində, ALICI ya da SATICININ məskunlaşmasında İstehlakçı Arbitraj Komitələri və İstehlak Məhkəmələri, hər il dekabr ayında Sənaye və Ticarət Nazirliyinin elan etdiyi dəyər qədər səlahiyyət alırlar. Sifariş reallaşarsa, Alıcı bu müqavilənin bütün şərtlərini qəbul etmiş sayılır.